0265-217.431
secretariat@cmjm.ro
Informari

ANUNT ADUNARE GENERALA

În atenția membrilor Colegiului Medicilor din Județul Mureș

 

Președintele Colegiului Medicilor din Județul Mureș, în conformitate cu dispozițiile art. 80 alin.1 lit b din Statutul Colegiului Medicilor din România, anunță convocarea Adunării Generale  a Colegiului Medicilor din Județul Mureș în ședință ordinară pentru data de 18 aprilie 2021, ora 10,00.

 

Ședința va avea loc în Sala Festivă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Tg-Mureș cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Raportul anual de activitate al Colegiului Medicilor din Județul Mureș, pe anul 2020
  2. Raportul Comisiei de Disciplină, pe anul 2020
  3. Raportul cenzorului
  4. Descărcarea de gestiune a Consiliului Colegiului Medicilor din Județul Mureș, pe anul 2020
  5. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021
  6. Diverse

În cazul în care la data de 18 aprilie 2021, ora 10,00, nu se va realiza qvorumul necesar de prezență, respectiv de două treimi din membrii aflați în evidența Colegiului Medicilor din Județul Mureș, se va organiza o nouă ședință, în data de 28 aprilie 2021, ora 14,00,  în aceeași locație și cu aceeași ordine de zi.