0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Avizarea reprezintă procedura prin intermediul căreia este atestată îndeplinirea condiţiilor de exercitare a profesiei de medic prevăzute de lege, conform nivelului de pregătire în profesie, şi se va face pentru specialitatea sau specialităţile în care medicul este confirmat, pe grupe de specialităţi conform Nomenclatorului de specialităţi medicale emis de Ministerul Sănătăţii.

Procedura de avizare anuală a certificatului de membru se desfăşoară după depunerea următoarelor documente:

  1. cererea formulată de titular, al cărui model poate fi descărcat dând clik aici – CERERE DE AVIZARE ANUALĂ A CERTIFICATULUI DE MEMBRU
  2. copia certificată «conform cu originalul» a poliţei sau poliţelor de asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical, care să acopere specialităţile pentru care solicită avizarea;
  3. în cazul medicilor pensionari, se vor depune şi certificatul de sănătate şi dovezile de acumulare a minimum 40 de credite EMC (Educaţie Medicală Continuă);
  4. în cazul medicilor rezidenţi, se va depune şi copia certificată «conform cu originalul» a carnetului de rezident completat, ştampilat şi vizat la zi;
  5. în cazul absolvenţilor facultăţilor de medicină care au finalizat pregătirea în rezidenţiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, se va depune şi copia certificată «conform cu originalul» a dovezii de finalizare a rezidenţiatului.

Documentele menționate anterior pot fi transmise şi prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poştale sau de curierat.

Viza anuală se aplica în baza cererii formulate de titular.

Odată cu avizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, se  actualizează  dosarul profesional al medicului cu privire la toate modificările care au survenit de la avizarea anterioară.

În acest sens, medicul va depune copii ale certificatelor obţinute la manifestările educaţionale, creditate ca EMC, la care a participat, precum şi copii ale documentelor justificative cu privire la modificările survenite de la ultima avizare.

Documentele menționate pot fi transmise şi prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poştale sau de curierat.