0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

1. Avizarea anuală reprezintă procedura prin care se atestată îndeplinirea condiţiilor de exercitare a profesiei de medic prevăzute de lege, conform nivelului de pregătire în profesie, şi se va face pentru specialitatea sau specialităţile în care medicul este confirmat şi nu a întrerupt activitatea medicală mai mult de 5 ani.

2. Procedura de avizare anuală a certificatului de membru se desfăşoară la nivelul colegiului teritorial care a eliberat certificatul, după depunerea următoarelor documente:

a) cererea formulată de titular, cerere care poate fi descărcată aici (CACM).
b) poliţa sau polițele de asigurare civilă de malpraxis pentru cauzele de răspundere civilă profesională pentru prejudicii cauzate prin actul medical care acoperă specialităţile sau calificările pentru care se solicită acordarea vizei. fotocopii ale certificatelor obținute la manifestările educaționale, creditate ca EMC ( minim 25 credite EMC/an).
c) în cazul medicilor pensionari, se depun și certificatul de sănătate și dovezile de acumulare a minim 40 de credite EMC/an.
d) în cazul medicilor rezidenți, se depune carnetul de rezident completat și vizat la zi sau adeverința de confirmare în rezidențiat, pentru medicii aflați în anul I de pregătire.
e) în cazul absolvenților facultăților de medicină care au finalizat pregătirea în rezidențiat, dar nu au promovat examenul de specialitate, se depune documentul care atestă finalizarea rezidențiatului.

Documentele necesare avizării anuale pot fi depuse în original sau transmise în format electronic, cu semnătură calificată sau avansată;

Obligatoriu, odată la 5 ani, se va depune o adeverință de la locul de muncă sau o declarație pe propria răspundere a solicitantului care să ateste practica legală a profesiei.

Avizul anual va fi eliberat conform solicitării medicului din cererea de avizare anuală a certificatului de membru, respectiv în format electronic (la adresa indicată de solicitant în cererea de avizare anuală) ori pe suport hârtie.

Cererea de avizare se depune cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea avizului anual şi va fi soluţionată în maximum 30 de zile calendaristice.

3. Odată cu avizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, colegiul teritorial va actualiza dosarul profesional al medicului cu privire la toate modificările care au survenit de la avizarea anterioară.
În acest sens, medicul va depune fotocopii ale ale documentelor justificative cu privire la modificările survenite de la ultima avizare.
Aceste documente pot fi transmise şi prin mijloace electronice cu semnătură digitală, prin servicii poştale sau de curierat.
4. Titularul certificatului de membru are dreptul să practice profesia numai în specialităţile şi calificările profesionale în care este avizat, doar în perioada de valabilitate a avizului, interval care va fi de maximum 1 an.