0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

1. Pentru a presta servicii medicale în regim ambulatoriu, medicii cu drept de liberă practică pot înfiinţa cabinete de practică medicală, în conformitate cu actele normative care reglementează organizarea și funcționarea acestora, acte normative care pot fi vizualizate la secțiunea legislație.

 

2. Potrivit prevederilor art. 414 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu dispozițiile art. 76 lit. b din Statutul Colegiului Medicilor din România,

Colegiul Medicilor din Județul Mureș avizează înfiinţarea și înregistrarea cabinetelor de practică medicală, indiferent de forma lor juridică (cabinet medical individual, societate civilă medicală, unitate medico sanitară cu personalitate juridică ori cabinet medical din structura instituțiilor prevăzute la art.16 din Ordonanța Guvernului nr.  124/1998 republicată)  în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Avizul este necesar pentru emiterea certificatului/actului  de înfiintare al cabinetului de practică, indiferent de forma juridică a acestuia, de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Mureș.

Avizarea înregistrării cabinetului medical individual în Registrul unic al cabinetelor medicale se efectuează pe baza documentelor menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CM1 – cerere avizare inregistrare cabinet medical individual in Registrul Unic).

Avizarea înregistrării societății civile medicale în Registrul unic al cabinetelor medicale se efectuează pe baza documentelor menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CSCM 1- cerere inregistrare societate civila medicala in Registrul unic al cabinetelor medicale).

Avizarea înregistrării  unității medico-sanitare cu personalitate juridică înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare  în Registrul unic al cabinetelor medicale se efectuează pe baza documentelor menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CPJU1- cerere avizare inregistrare unitate medico sanitara cu personalitate juridica 31-1990).

Avizarea înregistrării  organizațiilor prevăzute la art.16 din Ordonanța Guvernului nr.  124/1998 republicată în Registrul unic al cabinetelor medicale se efectuează pe baza documentelor menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CPJO1- cerere avizare inregistrare cabinete din structura organizatiilor).

 

3. Potrivit prevederilor art. 414 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. 76 lit. b și k din Statutul Colegiului Medicilor din România precum și în raport cu prevederile art. 32 din Ordinul MS nr. 153/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Colegiul Medicilor din Județul Mureș avizează modificarea sediului cabinetelor de practică medicală, indiferent de forma lor juridică și înregistrarea acestei mențiuni în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Documentele pe baza cărora se eliberează  avizul pentru înregistrarea mențiunii de modificarea sediului cabinetului medical individual în Registrul unic al cabinetelor medicale sunt menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CM2- cerere avizare modificare sediu cabinet medical individual).

Documentele pe baza cărora se eliberează  avizul pentru înregistrarea  mențiunii de modificarea  sediului  societății civile medicale în Registrul unic al cabinetelor medicale sunt menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CSCM2-cerere modificare sediul societate civila medicala).

Documentele pe baza cărora se eliberează  avizul pentru înregistrarea mențiunii de modificarea sediului unității medico-sanitare cu personalitate juridică înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare  în Registrul unic al cabinetelor medicale sunt menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CPJU2-cerere avizare schimbare sediu unitate medico-sanitara cu personalitate juridica).

Documentele pe baza cărora se eliberează avizul în vederea înregistrării  mențiunii de modificarea sediului organizațiilor prevăzute la art.16 din Ordonanța Guvernului nr.  124/1998 republicată în Registrul unic al cabinetelor medicale sunt menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CPJO2-cerere modificare sediu cabinete medicale organizații).

 

4. Potrivit prevederilor art. 414 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. 76 lit. b și k din Statutul Colegiului Medicilor din România precum și în raport cu prevederile art. 5 alin.3, respectiv prevederile art. 29 alin.1 din Ordinul MS nr. 153/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Colegiul Medicilor din Județul Mureș avizează modificarea specialităților cabinetelor de practică și înregistrarea acestei mențiuni în Registrul unic al cabinetelor medicale.

Documentele pe baza cărora se eliberează avizul pentru înregistrarea mențiunii de modificarea specialităților cabinetului medical individual în Registrul unic al cabinetelor medicale  sunt menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CM3- cerere avizare modificare obiect activitate cabinet medical individual).

Documentele pe baza cărora se eliberează  avizul pentru înregistrarea  mențiunii de modificarea specialităților societății civile medicale în Registrul unic al cabinetelor medicale sunt menționate în cererea care poate fi descărcată dând click aici (CSCM3- cerere modificare obiect activitate societate civila medicala).

Documentele pe baza cărora se eliberează  avizul pentru  înregistrarea mențiunii de modificarea specialităților unității medico-sanitare cu personalitate juridică înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare,  în Registrul unic al cabinetelor medicale sunt menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CPJU3 – avizare modificare specialitati unitate medico-sanitara cu personalitate juridica).

Documentele pe baza cărora se eliberează  avizul pentru înregistrarea  mențiunii de modificarea specialităților cabinetului medical din structura organizațiilor prevăzute la art.16 din Ordonanța Guvernului nr.  124/1998 republicată în Registrul unic al cabinetelor medicale sunt menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CPJO3-cerere modificare obiect activitate organizatii).

 

5. Potrivit prevederilor art. 414 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. 76 lit. b și k din Statutul Colegiului Medicilor din România precum și în raport cu prevederile art. 31 din Ordinul MS nr. 153/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Colegiul Medicilor din Județul Mureș avizează înființarea și înregistrarea punctelor de lucru ale cabinetelor de practică medicală în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale din cadrul Direcției de Sănătate Publică Mureș.

Documentele pe baza cărora se eliberează avizul pentru înregistrarea punctului de lucru al cabinetului medical individual în Registrul unic al cabinetelor medicale sunt menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CM4 – avizare punct de lucru cabinet medical in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale).

Documentele pe baza cărora se eliberează  avizul pentru   înregistrarea  punctului de lucru al  societății civile medicale în Registrul unic al cabinetelor medicale sunt menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CSCM4-cerere inregistrare punct de lucru al societății civile medicale).

Documentele pe baza cărora se eliberează avizul pentru înregistrarea punctului de lucru al unei unități medico-sanitare cu personalitate juridică înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare  în Registrul unic al cabinetelor medicale sunt menționate în cererea care poate fi descărcată aici (CPJU4- avizare punct de lucru unitate medico sanitara cu personalitate juridica).

 

6. Potrivit prevederilor art. 414 alin. 3 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. 76 lit. b și k din Statutul Colegiului Medicilor din România precum și în raport cu prevederile art. 5 din Ordinul MS nr. 153/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Colegiul Medicilor din Județul Mureș avizează modificarea formei de exercitare a profesiei.

Pentru modificarea formei de exercitare a profesiei de medic, se poate completa cererea al cărui model poate fi descărcat aici (C1-cerere modificare forma de exercitare a profesiei de medic)

Dotarea minima obligatorie cabinete medicale
Lista specialitatilor compatibile