0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Certificatul profesional curent este documentul eliberat la cererea medicului ori la cererea autorităţii competente omoloage dintr-un alt stat şi cuprinde datele personale relevante cu privire la onorabilitatea, moralitate şi competenţa cu care îşi poate exercita profesia medicul care deţine sau a deţinut în trecut calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

Emiterea certificatului profesional curent se efectuează cu respectarea prevederilor HG nr. 1464/2006 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentişti şi ale farmaciştilor precum și cu respectarea dispozițiilor inserate în Decizia nr. 14/2018 emisă de Colegiul Medicilor din România privind întocmirea şi emiterea certificatului profesional curent, prevederi care pot fi consultate aici.

Modelul cererii de eliberare a certificatului profesional curent poate fi descărcat aici (CPC – cerere eliberare certificat profesional curent).