0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ

În temeiul art. 425 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Colegiului Medicilor din Județul Mureș ,
Convoacă Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din Județul Mureș, în data de 21 martie 2022, orele 16,00 la sediul UMFST Tg-Mureș din Tg-Mureș, str. Nicolae Iorga nr.1, județ Mureș (amfiteatrul Aula Magna).

Ordinea de zi a lucrărilor este următoarea:

  1. Raportul de activitate al Colegiului Medicilor din Județul Mureș, pe anul 2021;
  2. Raportul de activitate al Comisiei de Disciplină, pe anul 2021;
  3. Prezentarea şi supunerea la vot a Raportului de Gestiune privind activitatea desfăşurată în anul 2021;
  4. Descărcarea de gestiune a Consiliului Colegiului Medicilor din Județul Mureș, pe anul 2021, în baza Raportului cenzorului;
  5. Prezentarea și supunerea la vot a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Colegiului Medicilor din Județul Mureș aferent anului 2022.
  6. Diverse.

În temeiul art. 425 alin 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă la prima convocare nu se realizează majoritatea de două treimi, se organizează o nouă şedinţă, în care se vor adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți.
Noua ședință va avea loc în data de 31 martie 2022, ora 16,00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.

Președinte CMJM,
Prof. Univ. Dr. Horațiu SUCIU

Secretar CMJM,
Conf. Univ. Dr. Horațiu MOLDOVAN