0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

În temeiul art. 414, 439 şi 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind desfăşurarea anchetei disciplinare la nivelul colegiilor
teritoriale şi, respectiv, al Colegiului Medicilor din România, cuprins în anexa care face parte integrantă
din prezenta decizie.

Art. 2. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în
termen de 30 de zile de la data publicării.

REGULAMENT privind desfăşurarea anchetei disciplinare la nivelul colegiilor teritoriale şi, respectiv, al Colegiului Medicilor din România