0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Comisiile de lucru ale Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş se organizează în baza Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Statutului Colegiului Medicilor din România și în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Medicilor din Județul Mureș.

Pentru realizarea atribuţiilor legale, în cadrul Colegiului Medicilor din Judeţul  Mureş, funcţionează următoarele comisii de lucru:

a) Comisia de studii şi strategii de dezvoltare;
b) Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ;
c) Comisia economico-socială şi de asigurări de sănătate;
d) Comisia imagine, relaţii interne şi externe;
e) Comisia de avizări;
f) Comisia de etică şi deontologie profesională;
g) Comisia de jurisdicţie profesională;
h) Comisia administrativă şi financiar-contabilă;
i) Comisia pentru rezidenți și tineri medici.

Comisiile de lucru sunt formate din membri ai Consiliului Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş sau din alţi membri propuşi şi votaţi de acesta şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de Consiliul Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş.

Activitatea comisiilor este coordotată de membrii Biroului Consiliului Colegiului Judeţean al Medicilor Mureş, fiecare comisie având un preşedinte desemnat de Birou.

Comisiile pot desemna în cazuri speciale, prin vot majoritar, experţi temporari pentru un domeniu.

În funcţie de necesităţile concrete, Consiliul Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş poate aproba înfiinţarea şi a altor comisii de lucru.

Aceste comisii pot avea activitate permanentă sau temporară.