0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş sunt comisii consultative ale organizaţiei profesionale, formate din 3 până la 20 de membrii, componenţa lor fiind aprobată de Consiliul Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş, la propunerea Biroului.

La nivelul Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş funcţionează următoarele comisii de specialitate:

 1. Comisia de alergologie şi imunologie
 2. Comisia de anatomie patologică
 3. Comisia de anestezie şi terapie intensivă
 4. Comisia de bioetică
 5. Comisia de boli infecţioase
 6. Comisia de cardiologie
 7. Comisia de chirurgie cardiovasculară
 8. Comisia de chirurgie generală
 9. Comisia de chirurgie infantilă
 10. Comisia de chirurgie plastică şi microchirurgie
 11. Comisia de chirurgie toracică
 12. Comisia de dermatovenerologie
 13. Comisia de diabet şi boli metabolice
 14. Comisia de endocrinologie
 15. Comisia de farmacologie clinică şi toxicologie
 16. Comisia de gastroenterologie
 17. Comisia de genetică medicală
 18. Comisia de geriatrie şi gerontologie
 19. Comisia de hematologie şi transfuzii
 20. Comisia de medicină de familie
 21. Comisia de medicină de laborator
 22. Comisia de medicină de urgenţă
 23. Comisia de medicină internă
 24. Comisia de medicină legală
 25. Comisia de medicina muncii
 26. Comisia de medicină sportivă
 27. Comisia de nefrologie
 28. Comisia de neurochirurgie
 29. Comisia de neurologie
 30. Comisia de obstetrică – ginecologie
 31. Comisia de oftalmologie
 32. Comisia de oncologie
 33. Comisia de ortopedie şi traumatologie
 34. Comisia de otorinolaringologie
 35. Comisia de pediatrie
 36. Comisia de pneumologie
 37. Comisia de psihiatrie, psihologie
 38. Comisia de radiologie, imagistică medicală
 39. Comisia de recuperare, medicină fizică şi balneologie
 40. Comisia de reumatologie
 41. Comisia de sănătate publică
 42. Comisia de urologie

Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii:

a) formulează opinii în legătură cu documentaţia trimisă de comisiile de lucru ale Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş, referitoare la avizarea unor acte cu conţinut profesional – ştiinţific din domeniul lor de specialitate;

b) formulează opinii profesionale necesare finalizării cercetării disciplinare ce se desfăşoară la nivelul Comisiei de jurisdicţie a Colegiului Medicilor din Judeţul Mureş sau la nivelul Comisiei de disciplină;

c) formulează opinii referitoare la realizarea obiectivelor de dezvoltare profesională ale medicilor, prin programe de educaţie medicală continuă, specializare, studii complementare, în scopul menţinerii şi îmbunătăţirii standardelor de calitate ale actului profesional, acces neîngrădit şi echitabil la titlurile şi gradele specifice profesiei, inclusiv analize de portofoliu de formare profesională în vederea recunoaşterii sau echivalării calificărilor efectuate în străinătate;

d) efectuează, la cererea organelor de conducere, analize sau formulează propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul sanitar, având drept obiectiv introducerea unor mecanisme de evaluare şi asigurare a calităţii îngrijirilor medicale, cum ar fi: acreditare, standardizare, certificate de calitate, protocoale de practică profesională, dotare minimă etc;

e) elaborează, analizează şi evaluează ghiduri şi protocoale de practică medicală în scopul adoptării lor;

f) propun sau analizează propuneri privitoare la numărul de locuri şi/sau de posturi necesar, anual, pentru a fi scos la concursul naţional de rezidenţiat;

g) emit opinii competente profesional în domeniul lor de specialitate în ceea ce priveşte curriculumurile, tematicile, bibliografia aferente programelor de specializare prin rezidenţiat, de pregătire pentru obţinerea atestatelor de studii complementare, precum şi pentru examenul de specialitate, grad profesional, obţinere de atestate, ocupare post, şefie de secţie etc;

h) avizează solicitările şi criteriile de schimbare a specialităţii în cadrul rezidenţiatului, precum şi pentru obţinerea celei de a doua specialităţi;

i) îndeplinesc şi alte sarcini de consultanţă profesională atribuite de Colegiul Medicilor din România în baza Statutului Colegiului Medicilor din România şi altor reglementări naţionale şi europene.