0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Colegiul  Medicilor din Judeţul Mureş (CMJM)  – este un organism profesional, de drept public, înfiinţat prin lege care cuprinde medicii care îşi exercită profesia în raza administrativ-teritorială a judeţului Mureş sau au domiciliul ori reședința în județul Mureș, membri ai Colegiului Medicilor din România.

Colegiul Medicilor din Judeţul Mureş are ca principal obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic pe raza judeţului Mureş, aplicarea legilor şi a regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale.

Potrivit prevederilor art. 76 din Statutul Colegiului Medicilor din România, Colegiul Medicilor din Județul Mureș are următoarele atribuții:

 1. participă, în condiţiile legii, la avizarea furnizorilor de servicii medicale;
 2. avizează înfiinţarea cabinetelor medicale private, indiferent de forma lor juridică, şi participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare publice;
 3. ţine evidenţa membrilor;
 4. eliberează şi aplică viza anuală pe certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
 5. eliberează, la cererea medicilor înscrişi, certificatul profesional curent;
 6. supraveghează modul de exercitare a profesiei de către medici;
 7. soluţionează reclamaţiile formulate împotriva medicilor înscrişi;
 8. organizează cursuri de însuşire a prevederilor Codului de deontologie medicală şi altor acte normative care reglementează profesia de medic;
 9. analizează cazurile de exercitare ilegală a profesiei de medic şi le sesizează organelor competente;
 10. comunică Colegiului Medicilor din România, în termenul cel mai scurt posibil, toate datele şi informaţiile deţinute, necesare pentru realizarea schimbului de informaţii prin mecanismul de alertă;
 11. îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute de lege.