0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Decizia nr. 12/2018 a Colegiul Medicilor din România  cuprinde  prevederi care reglementează sistemul de educație medicală continuă, precum si modul de calcul al credititelor EMC.

Astfel membrii CMJ Mures,  aflaţi în activitate,  trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC/5 ani (calculate din momentul înscrierii în Colegiul Medicilor din România, respectiv de la data depunerii jurământului profesional) și  un număr de minim 25 credite EMC/an ( în cadrul ciclului de 5 ani);

  • creditele de EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale preponderent în domeniul de specialitate. Se admite ca maximum o treime din numărul minim de credite să fie reprezentat de activităţi educaţionale din alte domenii de specialitate, în afara specialităţii de bază;
  • membrii Colegiului Medicilor din România, respectiv membrii CMJ Mures sunt obligați să-si țină evidența numărului de credite EMC obținut;
  • verificarea punctajului acumulat se face de către personalul contractual al Colegiului Medicilor din Județul Mureș, odată cu avizarea anuală a certificatului de membru sau în celelalte situații menționate la art. 7 alin.2 din aceeași decizie ( la cercetarea abaterilor disciplinare, la carerea medicului, eliberarea Certificatului profesional curent, la transferul dintr-un colegiu teritorial in altul, ori de cate ori consiliul colegiului teritorial considera justificat necesar)
  • în cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC în cadrului stagiului de 5 ani, calitatea de membru al CMR, respectiv dreptul de a exercita profesia se suspendă până la realizarea acestuia conform prevederilor legale.

Prelungirea activitatii medicilor pensionari  se face in baza obtinerii unui numar de minimum 40 de credite anual, acumulate in anul anterior.

Primul stagiu de 5 ani de acumulare de credite EMC îl reprezintă intervalul  din data depunerii juramantului   (exemplu 15.01.2019- 15.01.2024) interval în care aveți obligația să acumulați 200 de credite EMC și cel puțin 25 credite EMC anual (necesare pentru avizarea anuală a certificatului de membru). Al doilea stagiu de 5 ani il reprezinta perioada 16.01.2024- 16.01.2029, cu aceleasi obligatii in conditiile mentinerii in vigoare a legislatiei in domeniu.

Daca in intervalul de 5 ani  intervine o  suspendare a drepturilor si obligațiilor aferente calității de membru al Colegiului Medicilor din România, în condițiile legii, respectivul ciclu de 5 ani se prelungește cu perioada  aferenta  suspendării.

La fiecare avizare anuala se calculeaza numarul total de puncte EMC realizat si se cumuleaza in stagiul de 5 ani, dar minimul de 25 credite EMC/ an este obligatoriu, chiar daca in anul precedent din acelasi stagiu punctajul EMC este mai mare de 25 de credite.