0265-217.431
secretariat@cmjm.ro
Informari

Legislatie CoVID

Denumire completa lege

20. Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

21. Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID – 19

22. Hotărârea nr.24/2020 emisă de Comitetul Național pentru Situații de Urgență
privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS – CoV – 2

23. HG nr. 362/2020 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru prorogarea unor termene

24. HG nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
25. Hotărârea nr.5/2020 adoptată de Parlamentul României pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19
26. OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, actualizată

27. OUG nr.68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile
28. OUG nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID – 19, pe perioada stării de urgenţa, actualizată
29.OUG nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
30. OUG nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative
31. Ordin nr. 540/2020 emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID – 19, pe perioada stării de urgenţă
32. Ordin nr.753/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID – 19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS – CoV – 2 în faza I şi în faza a II – a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS – CoV – 2
33. Ordin nr.769/4220/2020 emis de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS – CoV – 2 în unităţile/instituţiile de învăţământ

34. Ordin nr.800/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID – 19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS – CoV – 2 în faza I şi în faza a II – a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS – CoV – 2

35. Ordin nr.803/530/2020 emis de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 şi pentru prorogarea unor termene

36. Ordin nr.807/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru stabilirea atribuţiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecţiei cu virusul SARS – CoV – 2 la nivelul unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

37. Ordin nr.816/2020 emis de Ministerul Sanatatii pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID – 19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

38. Ordin nr. 828/2020 emis de Ministerul Sănătății privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi la nivelul unităţilor sanitare non – COVID, pe perioada stării de alertă

39. Ordin nr. 3577/831/2020 emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS – CoV – 2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

40. Ordin nr.1731/832/2020 emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerul Sănătății privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV – 2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă

41. Ordin nr.843/2020 emis de Ministerul Sănătății privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei COVID – 19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

42. Ordin nr.847/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID – 19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei
43. LEGE nr.76/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar

44. OUG nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ – teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

45. OUG nr. nr.80/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

46. OUG nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

47. OUG nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii

48. HG nr.423/2020pentru aprobarea Listei cuprinzând urgenţele medico – chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare

49. HG nr. 433/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2

50. HG nr. 434/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

51. HG nr. 438/2020 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2

52. Ordin nr. 860/2020 emis de Ministerul Sănătății privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS – Cov – 2

53. Ordin nr. 872/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

54. Ordin nr.873/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi la nivelul unităţilor sanitare non – COVID pe perioada stării de alertă

55. Ordin nr. 903/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV – 2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică

56. Ordin nr. 905/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

57. Ordin nr. 961/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID – 19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS – CoV – 2 în faza I şi în faza a II – a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS – CoV – 2

58. Ordin nr.978/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuţiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecţiei cu virusul SARS – CoV – 2 la nivelul unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

59. Ordin nr.979/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru aprobarea efectuării Studiului de seroprevalenţă a infecţiei SARS – CoV – 2 pe teritoriul României

60. Ordin nr.1069/2020 emis de Ministerul Sănătățiipentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID – 19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

61. Ordin nr.1074/2020 emis de Ministerul Sănătățiipentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

62. Ordin nr.1078/2020 emis de Ministerul Sănătății privind măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităţilor care desfăşoară activităţi de tratament balnear

63. Ordin nr.1080/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID – 19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

64. Ordin nr. 1137/2020 emis de Ministerul Sănătății pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID – 19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS – CoV – 2 în faza I şi în faza a II – a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS – CoV – 2

65. Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, actualizata cu modificarile aduse prin OUG nr. 180/2020

66. H.G. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, actualizata

67. H.G. nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 , actualizata

68. H.G. nr. 668 /2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, actualizata

69. H. G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, actualizata

70. H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19

71. Ordonanță de Urgență nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2

72. Ordonanță de Urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

73. H.G. nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

74. Ordonanță de Urgență nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

75. Ordinul nr. 1376/2020 emis de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

76. Ordinul nr. 1070 emis de Ministerul Sănătății privind stabilirea categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID – 19

77. Ordinul nr. 1226/2020 emis de Ministerul Sanatatii privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuţiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecţiei cu virusul SARS – CoV – 2 la nivelul unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

78. Ordinul nr. 1228/2020 emis de Ministerul Sănătății privind măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS – CoV – 2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare, formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi unele activităţi specifice organizate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice şi cele din domeniul diplomatic

79. Ordinul nr.1239/2020 emis de Ministerul Sanatatii pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID – 19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS – CoV – 2 în faza I şi în faza a II – a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS – CoV – 2

80. Ordinul nr. 1302/2020 emis de Ministerul Sanatatii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID – 19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS – CoV – 2 în faza I şi în faza a II – a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS – CoV – 2

81. Ordinul nr. 1309/2020 emis de Ministerul Sanatatii privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS – CoV – 2

82. Ordinul nr. 1321/2020 emis de Ministerul Sanatatii pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum şi de unităţile sanitare a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS – CoV – 2

83. Ordinul nr. 1418/2020 emis de Ministerul Sanatatii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS – Cov – 2

84. Ordinul nr. 1421/2020 emis de Ministerul Sanatatii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID – 19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID – 19 din secţiile ATI

85. Ordinul nr. 1474/2020 emis de Ministerul Sanatatii pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID – 19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID – 19 din secţiile ATI

86. Ordinul nr. 1513/2020 emis de Ministerul Sanatatii pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS – CoV – 2

87. Ordinul nr. 1789/2020 emis de Ministerul Sanatatiipentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID – 19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID – 19 din secţiile ATI

88. Ordinul nr.1819/2020 emis de Ministerul Sanatatii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS – CoV – 2

89. Ordinul nr. 1829/2020 emis de Ministerul Sanatatii pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS – CoV – 2