0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

HG nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman

OG nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

Ordin 1141/1386//2007  privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Ordin nr. 527/2011  pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate

Ordin nr. 1333/6556/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă

Ordin nr. 1879/2019 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, precum şi reglementarea unor măsuri necesare apricării Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

Ordin nr.1509/2009  privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Ordin nr. 418/2005  pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

Ordin nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

HG nr.1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană

OUG  nr.80/2012  privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

Ordin nr. 36/2008 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum şi de stabilire a statutului persoanelor prevăzute la art. 40-42 din HG nr. 1.282/2007 care urmează măsura compensatorie în vederea recunoaşterii profesionale în România

Ordinul nr. 833/2020 emis de Ministerul Sanatatiipentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico – dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Ordinul nr. 1348/2020 emis de Ministerul Sanatatii pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico – dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Ordinul 1382/2020 emis de Ministerul Sanatatiipentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico – dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală Ordinul 1697/2020 emis de Ministerul Sanatatii privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020

Ordinul 1697/2020 emis de Ministerul Sanatatii privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020

Ordinul 1698/2020 emis de Ministerul Sanatatiiprivind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 15 noiembrie 2020