0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Colegiul Medicilor din Judeţul Mureş are o structură medicală formată din organele de conducere şi o structură contractuală formată din personalul angajat permanent sau temporar,  colaboratori sau prestatori de diverse servicii.

Organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Județul Mureș  sunt:

a) adunarea generală;
b) consiliul;
c)  biroul consiliului;
d)  preşedintele.

 

Membri consiliului colegiului medicilor din județul mureș mandatul 2016-2020:

1. Prof. Univ. Dr. Horațiu SUCIU
2. Dr. Vasile BUD
3. Prof. Univ. Dr. Leoanrd AZAMFIREI
4. Prof. Univ. Dr. Oana MĂRGINEAN
5. Șef lucr. Dr. Horațiu MOLDOVAN
6. Conf. Univ. Dr. Călin MOLNAR
7. Prof. Univ. Dr. Simona-Maria BĂȚAGĂ
8. Conf. Univ. Dr. Cristian Marius BOERIU
9. Șef lucr. Dr. Horațiu-Valeriu POPOVICIU
10. Dr. Russu Octav Marius RUSSU
11. Conf. Univ. Dr. Ligia Ariana BANCU
12. Dr. Lucian BĂILĂ
13. Șef lucr. Dr. Varlam-Claudiu MOLNAR
14. Dr. Radu CĂPÎLNĂ
15. Conf. Univ. Dr. Radu Mircea NEAGOE
16. Conf.Univ. Dr. SZEDERJESI Janos
17. Prof. Univ. Ileana Anca SIN
18. Conf. Univ. Manuela Camelia CUCEREA
19. Dr. Camelia FLOREA
20. Prof. Dr. Rodica TOGĂNEL
21. Dr. Lenuța FLOREA