0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Modificările legislative referitoare la contextul pandemiei COVID 19

Având în vedere volumul mare de modificări legislative survenite în contextul pandemiei COVID-19, Colegiul Medicilor din Județul Mureș vă pune la dispoziție o listă cu cele mai importante acte normative din acest context, după cum urmează:

 1. OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
 2. Decret nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
 3. Decret nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României
 4. HG nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății
 5. HG nr.252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României
 6. Ordin nr. 50/2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării și internării, emis de Ministerul Afacerilor Interne
 7. Ordin nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în sitația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei emis de Ministerul Sănătății, actualizat
 8. Ordin nr. 476/2020 pentru asigurarea în condiții optime a asistenței medicale pediatrice spitalicești în contextul epidemiei de SARS-CoV-/COVID 19, emis de Ministerul Sănătății
 9. Ordin nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2, emis de Ministerul Sănătății, actualizat
 10. Ordin 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID – 19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS – CoV – 2 în faza I şi în faza a II – a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS – CoV – 2, emis de Ministerul Sănătății
 11. Ordin nr. 643/2020 privind aprobarea modalităţii de plată şi pontaj pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice pe durata stării de urgenţă, emis de Ministerul Sănătății
 12. Ordin nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei de la donator vindecat de COVID – 19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici cu COVID – 19 din secţiile ATI, emis de Ministerul Sănătății
 13. Ordin nr. 436/2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARS – CoV2) emis de Ministerul Sănătății, actualizat
 14. Ordin nr. 438/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, prelungirea aplicării prevederilor acestuia şi prorogarea unui termen, emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 15. Ordin nr. 442/2020 privind completarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018, emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 16. OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată
 17. Ordin nr. 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, emis de Ministerul Sănătății, actualizat
 18. OUG nr. 55/2020 privind privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2
 19. Ordin nr. 539/2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018