0265-217.431
secretariat@cmjm.ro
  1. Colegiul Medicilor din România (CMR) este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală, de practică publică autorizată.CMR se organizează şi funcţionează pe criterii teritoriale, la nivel naţional şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti.

    Între CMR şi colegiile teritoriale există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară.

    Sediul CMR este în municipiul Bucureşti.

  2. Colegiul Medicilor din România cuprinde toţi medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la 376 alin. (1) lit. a), c) şi e), precum şi medicii stabiliţi în România care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. b), d), f) şi g) şi care exercită profesia de medic în condiţiile Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare
  3. CMR are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.
  4. Ministerul Sănătăţii urmăreşte modul de respectare a prevederilor legale în activitatea CMR.