0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Decizia nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România (forma actualizată, cu modificările aduse prin Decizia nr. 22/2016 și Decizia nr.2/2019) – 5-2008

Decizia nr. 6/2013 pentru aprobarea procedurilor şi  condiţiilor privind acordarea unor ajutoare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite – 6-2013

Decizia nr. 9/2014  privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini (forma actualizată, cu modificările aduse prin Decizia nr.1/2015 și completările din Decizia nr.1/2017) – 9-2014

Decizia nr. 4/2017  privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România – 4-2017

Decizia nr. 31/2017  privind stabilirea cuantumului taxei de evaluare profesională în vederea recunoaşterii titlurilor de medic specialist – 31-2017

Decizia nr. 13/2018 privind informaţiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România – 13-2018

Decizia nr. 6/2019  privind punerea în executare a unor măsuri la nivelul colegiilor teritoriale şi gestionarea mecanismului de alertă – 6-2019

Decizia nr. 11/2019 privind aprobarea unor taxe pentru eliberarea documentelor solicitate de persoane care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România – 11-2019

Decizia nr. 2/2020 pentru aprobarea Procedurii privind transferul membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial – Decizia 2-2020

Decizia nr. 3/2022 privind reglementarea activităţii comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România,
precum şi adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora – Decizia 3-2022

Decizia nr. 5/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor medicali al Colegiului
Medicilor din România – Decizia 5-2022

Decizia nr. 6/2019 privind punerea în executare a unor măsuri la nivelul colegiilor teritoriale şi gestionarea
mecanismului de alertă – Decizia 6-2019

Decizia nr. 8/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului de Solidaritate a
Medicilor – Decizia 8-2021

Decizia nr. 11/2021 pentru stabilirea procedurii de consultare şi efectuare a fotocopiilor din dosarele disciplinare aflate
pe rolul şi în arhiva Comisiei de jurisdicţie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din
România şi a Comisiei superioare de disciplină a Colegiului Medicilor din România – Decizia 11-2021

Decizia nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor
de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de
evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor – Decizia 12-2018

Decizia nr. 12/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea anchetei disciplinare la nivelul colegiilor
teritoriale şi, respectiv, al Colegiului Medicilor din România – Decizia 12-2021

Decizia nr. 13/2018 privind informaţiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului
Medicilor din România – Decizia 13-2018

Decizia nr. 14/2018 privind întocmirea şi emiterea certificatului profesional curent – Decizia 14-2018

Decizia nr. 16/2023 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România şi stabilirea
procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea
profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani – Decizia 16-2023

Decizia nr. 17/2023 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România – Decizia 17-2023