0265-217.431
secretariat@cmjm.ro

Decizia nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România (forma actualizată, cu modificările aduse prin Decizia nr. 22/2016 și Decizia nr.2/2019) – 5-2008

Decizia nr. 6/2013 pentru aprobarea procedurilor şi  condiţiilor privind acordarea unor ajutoare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite – 6-2013

Decizia nr. 9/2014  privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini (forma actualizată, cu modificările aduse prin Decizia nr.1/2015 și completările din Decizia nr.1/2017) – 9-2014

Decizia nr. 4/2017  privind stabilirea cuantumului taxei de înscriere în Colegiul Medicilor din România – 4-2017

Decizia nr. 31/2017  privind stabilirea cuantumului taxei de evaluare profesională în vederea recunoaşterii titlurilor de medic specialist – 31-2017

Decizia nr. 13/2018 privind informaţiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România – 13-2018

Decizia nr. 6/2019  privind punerea în executare a unor măsuri la nivelul colegiilor teritoriale şi gestionarea mecanismului de alertă – 6-2019

Decizia nr. 11/2019 privind aprobarea unor taxe pentru eliberarea documentelor solicitate de persoane care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România – 11-2019